Bouwproces - stap 2

Het bouwpakket is in zijn geheel in plastic verpakt en is daarmee tijdens het transport optimaal beschermd. De diverse paketten zijn precies volgens de bouwtekening genummerd en worden op volgorde neergelegd. Zo kunnen ze één voor één worden uitgepakt.
Volgende stapVolgende stap